Praktická časť odbornej zložky MS 2019

Harmonogram PČOZ podľa § 8 ods.7 písm. a) Vyhlášky MŠ SR č.318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.
Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy
komisia PČOZ 2, PČOZ 3

7:40 - 8:00 úvodné inštrukcie
8:00 - 13:30 samostatná práca, komplexná úloha
 
Dátum Učebňa 411 Učebňa 402

15. 4. 2019
pondelok

  Meno Trieda   Meno Trieda
1 Babiaková Lucia IV.A 1 Miháliková Sára IV.B
2 Červenec Dávid IV.A 2 Návratková Simona IV.B
3 Dugovič Denis IV.A 3 Pelanová Denisa Kamila IV.A
4 Dvorská Martina IV.B 4 Pestunová Natália IV.A
5 Horaisová Simona IV.A 5 Šefčíková Nikola IV.B
6 Hurtoňová Viktória IV.A 6 Ševčík Dominik IV.A
7 Jurikovičová Elizabeth IV.A 7 Šimonová Dominika IV.A
8 Kakalíková Veronika IV.A 8 Valešová Nikola IV.A
9 Kondrčková Katarína IV.B 9 Wágner Dominik IV.A
10 Konfráterová Dominika IV.A 10 Zamecová Soňa IV.A
11 Letanovská Zuzana IV.A