Zoznam maturantov

Priezvisko Meno Trieda ANJ PČOZ SJL TČOZ Počet
1 Babiaková Lucia IV.A B1 4
2 Balážiková Stephanie IV.B B1 4
3 Červenec Dávid IV.A B2 4
4 Dugovič Denis IV.A B1 4
5 Dvorská Martina IV.B B1 4
6 Fialová Kristína IV.B B1 4
7 Grúsová Magdaléna IV.A B1 4
8 Horaisová Simona IV.A B1 4
9 Hurtoňová Viktória IV.A B1 4
10 Jančeková Bianca IV.B B1 4
11 Jedličková Andrea IV.B B1 4
12 Jurikovičová Elizabeth IV.A B1 4
13 Jurovčíková Romana IV.B B1 4
14 Kakalíková Veronika IV.A B1 4
15 Kondrčková Katarína IV.B B1 4
16 Konfráterová Dominika IV.A B1 4
17 Krasňanský Jakub IV.B B1 4
18 Kršiaková Helena IV.B B1 4
19 Letanovská Zuzana IV.A B1 4
20 Miháliková Sára IV.B B1 4
21 Mizerák Vladimír IV.B B2 4
22 Mlynár Adam IV.B B1 4
23 Návratková Simona IV.B B1 4
24 Oškerová Katarína Dorota IV.B B1 4
25 Pelanová Denisa Kamila IV.A B1 4
26 Pestunová Natália IV.A B1 4
27 Rampach Damián IV.B B1 4
28 Sušienková Ema IV.B B1 4
29 Šefčíková Nikola IV.B B1 4
30 Ševčík Dominik IV.A B1 4
31 Šimonová Dominika IV.A B1 4
32 Škoda Tomáš IV.B B1 4
33 Šoltésová Sára IV.B B1 4
34 Šuplata Alex IV.B B1 4
35 Valešová Nikola IV.A B1 4
36 Wágner Dominik IV.A B1 4
37 Zamecová Soňa IV.A B1 4
Celkom spolu/B1/B2 37/35/2 37 37 37 37 148