Zoznam maturantov

Priezvisko Meno Trieda ANJ PČOZ SJL TČOZ Počet
1 Babiaková Lucia IV.A B1 4
2 Balážiková Stephanie IV.B B1 4
3 Červenec Dávid IV.A B2 4
4 Dugovič Denis IV.A B1 4
5 Dvorská Martina IV.B B1 4
6 Fialová Kristína IV.B B1 4
7 Grúsová Magdaléna IV.A B1 4
8 Horaisová Simona IV.A B1 4
9 Hurtoňová Viktória IV.A B1 4
10 Jedličková Andrea IV.B B1 4
11 Jurikovičová Elizabeth IV.A B1 4
12 Jurovčíková Romana IV.B B1 4
13 Kakalíková Veronika IV.A B1 4
14 Kondrčková Katarína IV.B B1 4
15 Konfráterová Dominika IV.A B1 4
16 Krasňanský Jakub IV.B B1 4
17 Kršiaková Helena IV.B B1 4
18 Letanovská Zuzana IV.A B1 4
19 Miháliková Sára IV.B B1 4
20 Mizerák Vladimír IV.B B2 4
21 Mlynár Adam IV.B B1 4
22 Návratková Simona IV.B B1 4
23 Oškerová Katarína Dorota IV.B B1 4
24 Pelanová Denisa Kamila IV.A B1 4
25 Pestunová Natália IV.A B1 4
26 Rampach Damián IV.B B1 4
27 Sušienková Ema IV.B B1 4
28 Šefčíková Nikola IV.B B1 4
29 Ševčík Dominik IV.A B1 4
30 Šimonová Dominika IV.A B1 4
31 Škoda Tomáš IV.B B1 4
32 Šoltésová Sára IV.B B1 4
33 Šuplata Alex IV.B B1 4
34 Valešová Nikola IV.A B1 4
35 Wágner Dominik IV.A B1 4
36 Zamecová Soňa IV.A B1 4
Celkom spolu/B1/B2 36/34/2 36 36 36 36 144