OBCHODNÁ AKADÉMIA
Pezinok, Myslenická 1

Komunitná nadácia OAPK

Výročná správa 

ČO SA NÁM DOPOSIAĽ PODARILO?

- Vytvorili sme funkčnú organizačnú schému.

- Vytvorili sme logo Komunitnej nadácie OAPK.

- Založili sme FB stránku

- Vytvorili sme dostatočné množstvo propagačných materiálov na našej škole.

Obnova a revitalizácia kruhového objazdu

• aktívne sme komunikovali o návrhoch
• získali sme povolenie
• vyhrali sme grant 1 000 € Raiffeisen
• grant 2017 REVIA 400 €
• zbierka na škole 100 €
• vianočné trhy 400 €
• grant 2018 REVIA 200 €
• stále sa snažíme získavať finančné prostriedky na dokončenie

 

Vianočné trhy Pezinok 2017

Na vianočných trhoch v Pezinku sme vyzbierali vďaka vám 341,48 €.

POMOC JE NAŠIM POSLANÍM!

V júni sa naša nadácia zapojila do akcie na pomoc 4-ročnej Nikolke finančným príspevkom

 

POMOC PSÍKOM Z ÚTULKU

Pes neposudzuje iných podľa farby pleti či triednej príslušnosti, ale podľa toho aký sú vnútri. Psovi je jedno či ste bohatí alebo chudobní, vzdelaní alebo nevzdelaní, múdri alebo hlúpi. Dajte mu svoje srdce a on vám dá svoje. Iba majitelia psov dokážu pochopiť lásku, ktorú im dávajú a bezhraničnú bolesť, keď odídu.
Práve preto sme sa rozhodli opusteným psíkom urobiť radosť aspoň takouto maličkosťou.

 

 

GRANTOVÝ PROGRAM - RAIFFEISEN BANK

RAIFFEISEN BANK vyhlásila na obdobie január - marec súťaž na tému PRÍRODNÉ A SOCIÁLNE PROSTREDIE. Víťazný projekt banka odmenila finančnou odmenou vo výške 1000 €. Do tejto súťaže sme zapojili aj náš projekt, ktorý v tejto súťaži obstál najlepšie v pezinskom okrese a zvíťazil.

 

FAIR CROSS

V rámci nášho voliteľného predmetu Cvičná firma, sme sa taktiež zúčastnili na tomto charitatívnom behu, kde sa vyzbierala nemalá čiastka peňazí, ktoré boli použité aj na projekt, ktorý by mal podporiť mladých športovcov v našom Malokarpatskom regióne. Takže tento nultý ročník tejto akcie skončil s vynikajúcimi výsledkami.

 

VIANOČNÝ ORLOJ

Akcia sa konala dňa 16. 12. 2016. Živý orloj je súčasťou vianočných trhov na Radničnom námestí v Pezinku. Naši členovia nadácie v prezlečení imitujú figúrky orloja. Svojím vystúpením prispievajú pozitívnou energiou k atmosfére Vianoc. Tento zážitok je darčekom nadácie pre komunitu. Veď Vianoce sú o stretávaní, nezištnom dávaní, dobrých skutkoch, priateľstve a rodine. Dokonca na tejto dobročinej akcií sme sa zúčastnili aj my z našej Cvičnej firmy a tak sme pomohli šíriť vianočnú atmosféru a tým sme sa snažili urobiť ľudí pred Vianocami šťastnými.

 

Zvieratká v meste

Cieľom projektu bolo spojiť deti z materských, základných, ale i stredných škôl a dozvedieť sa niečo o starostlivosti o zvieratá a podporiť krajší život v našom meste.

V doobedňajších hodinách sa niekoľko členov z našej nadácie podieľalo na technickej príprave a rozmiestňovaní zvieratiek na Radničnom námestí v centre Pezinka.

V poobedňajších hodinách sa ďalší členovia podieľali na predaji ručne vyrobených výrobkov a osobnom kontakte s náhodnými okoloidúcimi a deťmi.

Prezentovali tento projekt a snažili sa získať finančné prostriedky pre ďalšiu dobrovoľnícku činnosť nadácie REVIA.

Vopred vypracovaný program bol určený najmä pre malé deti, ale zapojiť sa mohli aj ostatné vekové kategórie.

 

 

 

 

Foto k Zvieratkám v meste: