Pripojenie do siete OAPK

 

Študenti OAPK, ak máte záujem o bezplatné WIFI pripojenie do siete, zistite si  prihlasovacie  údaje
u informatika školy (kabinet 401).
Pripojenie je umožnené len študentom našej školy.