Riaditeľ Obchodnej akadémie v Pezinku
oznamuje,
že dňa 29. októbra 2018 (pondelok)

v súlade s §150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon)
udeľuje riaditeľské voľno
všetkým žiakom školy.

 

Riadne vyučovanie sa začne po jesenných prázdninách
5. novembra 2018 (pondelok)