Mladí filantropi z OAPK zrealizovali veľký projekt

KRUHOVÝ OBJAZD
po výsadbe - jún 2018:
a po roku - jún 2019:

 a takto to vyzeralo...

Nástenka
 
 

Prehľad prospechu a dochádzky za 2. polrok