Komunitná nadácia OAPK v spolupráci s REVIOU
 pripravili projekt
"Obnova a revitalizácia kruhového objazdu."

Realizácia: apríl - máj 2018