2 % pre školu

zamestnanec

fyzická osoba typ A

fyzická osoba typ B
právnická osoba
Vaše príspevky:

2015  -  1483,61 €
2014  -  1061,51 €
2013  -  1172,94 €
2012  -  1498,46 €
2011  -    786,19 €
2010  -  1775,49 €
2009  -  1498,28 €

   Ďakujeme!

Ako poukázať 2% Rodičovskému združeniu pri OA