OBCHODNÁ AKADÉMIA
Pezinok, Myslenická 1
 

Info k lyžiarskemu kurzu

Vyhlásenie o bezinfekčnosti 

Biely kódex 

Chata Slaná voda 

 

Lyžiarsky kurz 2019

 

Stredisko:  Chata Slaná voda – Oravská Polhora

Termín:  23. 01. až 28. 01. 2019. Začína sa večerou, končí obedom.

Odchod: 23. 01. 2019 o 8:00 hod. - OA Myslenická 1, Pezinok

Príchod: 28. 01. 2019 vo večerných hodinách (cca o 19.00 hod.)

 

Lyžiarske strediská: KRUŠETNICA (800m) , GRUNÍKY – Sihelné (1000m, 200m), ORAVSKÁ POLHORA – (800m)

Účastník kurzu prinesie vyhlásenie o bezinfekčnosti – doručiť pri nástupe do autobusu.

Každý účastník sa povinne zúčastní inštruktáže, po absolvovaní ktorej podpisom potvrdí, že bol oboznámený s dodržiavaním bezpečnosti a ochrany zdravia na kurze, s vnútorným poriadkom školy a dodržiavaním Bieleho kódexu (ide o zásady bezpečného správania sa na svahu).

Upozorňujeme, že pri porušení vnútorného poriadku školy vás budeme telefonicky  kontaktovať a vaše dieťa bude vylúčené z kurzu na vlastné náklady.

Zároveň vás prosíme, aby bol lyžiarsky výstroj funkčný, skontrolovaný a zodpovedal technickým požiadavkám. Lyžiarsky výstroj povinne zahŕňa lyže, palice, lyžiarsku prilbu a primerané oblečenie.