Úsmev ako dar

16. 05. 2019 Deň úsmevu – naši študenti vyzbierali 100,4 €

Somora Matej, Jakabovič Alex – 20,03 €
Švábek Dávid, Forner René – 9,35 €
Pelanová Sofia Jana,  Kačeriaková Lea – 53,77 €
Rafoslav Dugovič  Jakub Zmajkovič  – 17,28 €

4. 5. 2017
Deň úsmevu. 
Dobrovoľníci z 2.B triedy vyzbierali pre deti z detských domovov 161,55 €

Zúčastnení študenti: Bianca Jančeková; Martina Dvorská; Jakub Krasňanský; Sára Miháliková; Nikola Šefčíková; Andrea Jedličková; Katarína Oškerová; Vladimír Mizerák; Kristína Fialová

29. 5. 2014
Dobrovoľníčky z 2.C triedy vyzbierali pre „Úsmev ako dar“ 166 €. Poďakovanie

modrý gombík

16. 5. 2019 študenti OAPK vyzbierali 137,80 €

Barbora Dzíbelová, Vanesa Horváthová, Paulína Hornáčková – 63,61 €
Vanček Pavol, Šťastný Ivan – 74,15 €

17. 5. 2017
Charitatívna zbierka na pomoc deťom z Ukrajiny. 
Pod záštitou UNICEF Slovensko dobrovoľníci z 2.A triedy vyzbierali 116,31 €.

Zúčastnení študenti: Babiaková Lucia, Červenec Dávid, Horaisová Simona, Jurikovičová Elizabeth, Kakalíková Veronika, Pelanová Denisa, Valešová Nikola, Zamecová Soňa

Diplom  Ďakovný list

Deň narcisov – Liga proti rakovine

11. 4. 2019
Žiaci 1.A vyzbierali spolu 1032,60 €

Sabina Knihárová; Rebecca Duris; Adriana Gorcsová; Ema Ruppertová  vyzbierali 525,30 €
Matúš Matejka; Romana Plačková; Samuel Jankovič; Laura Szabóová  vyzbieral 507,30 €

13. 4. 2018

Študenti našej školy vyzbierali ohromnú čiastku 702,41 €.

Hoci tento deň pripadol na piatok 13. nebol nešťastným, vyzbierala sa rekordná suma.

7. 4. 2017
3. hliadky Obchodnej akadémie vyzbierali v nepriaznivom počasí, zime a vetre 431,71 €.

15. 4. 2016
Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa koná už po 20-ty krát. V našej školy boli vytvorené tri hliadky.

hliadka č.1 v zložení: Fraňová Denisa, Dobšovičová Zuzana, Brejcha Milan – zbierka v meste,
hliadka č.2 v zložení: Škríp Denis, Bogárová Laura, Gáliková Nikola – zbierka v meste,
hliadka č.3 v zložení: Hrabovská Simona, Čapúchová Alexandra, Haršánová Veronika – zbierka v OAPK.

Vločka nádeje

Vianočná charitatívna zbierka študentov OAPK. Predaj vianočných dobrôt, ktoré vlastnoručne pripravili naše študentky a ich mamičky.

Dobrý anjel

18. 12. 2018
8. ročník – zbierka pre Vanesu

Výťažok zbierky 321,40 € je určený 18 ročnej Vanese, ktorá trpí vážnym ochorením.

18. 12. 2017
Vločka nádeje 7. ročník. Zbierka je určená Adamovi

Adam je 16-ročný tínedžer. Žije v Bratislave len so svojou mamou. Ako 13-ročnému mu bolo diagnostikované onkologické ochorenie, nádor na mozgu. Okrem rádioterapie absolvoval aj rehabilitácie. Následkom liečby sa Adamovi zhoršila motorika a oslabila celá pravá strana tela. Ochorenie ho ukrátilo o detstvo a kamarátov. Napriek ukončeniu liečby v 01/2016, Adam absolvuje časté lekárske kontroly a terapie pre už spomínané oslabenie pravej strany tela. Jeho zdravotný stav ovplyvnil finančnú stránku rodiny. Adamova matka je poberateľom opatrovateľského príspevku.
Adamovi sa vyzbieralo 311,30 €.

19. 12. 2016
6. ročník vianočného charitatívneho bazáru
.

15. 12. 2015
5. ročník vianočného bazáru VLOČKA NÁDEJE.

 Výťažok bude venovaný prostredníctvom nadácie Modrý anjel 17-ročnému Jakubkovi z Banskej Bystrice. Ako 2-ročný prišiel kvôli nádoru o oko, v roku 2013 mu zistili nádor na nohe a bohužiaľ prišiel o nohu. Jeho mama sa stará nielen o Jakubka, ale aj o jeho staršieho brata. Výťažok z predaja na charitatívnom bazáre bol 222,61 €. Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do tejto akcie, či už organizáciou, predajom, kúpou, alebo inou podporou ďakujeme.

15. 12. 2014

4. ročník charitatívneho bazáru.

Výťažok zo zbierky 183.-€ bol darovaný prostredníctvom nadácie Dobrý anjel rodine 14 ročného Marcelka, ktorý trpí vážnym onkologickým ochorením a príjem rodiny nepostačuje ani na zabezpečenie základných potrieb.

17. 12. 2013

3. ročník charitatívneho bazáru pre nadáciu Dobrý anjel.

Výťažok zo zbierky 226 € bol darovaný prostredníctvom nadácie Dobrý Anjel rodine osemnásťročného Lukáša, ktorému diagnostikovali rakovinu. Rodina prežíva ťažké chvíle ako po psychickej stránke súvisiacej s Lukášovým ochorením, tak i po finančnej, ktorá je veľmi nepriaznivá. Príjem 260 € zďaleka nepostačuje na zabezpečenie potrieb päťčlennej rodiny.

14. 12. 2012

2. ročník charitatívneho vianočného bazáru „VLOČKA NÁDEJE“

Výťažok z predaja bol 216.-€ bol venovaný prostredníctvom nadácie DOBRÝ ANJEL rodine chorej Martinky.

20. 12. 2011

1. ročník. Výťažok z predaja na charitatívnom bazáre „Vločka nádeje“

Konal sa 20.12.2011, bol 285,43 Eur. Výťažok bol prostredníctvom nadácie Dobrý anjel odovzdaný rodine Michaely, ktorá trpí vážnym ochorením a jej rodina sa dostala do finančnej tiesne. Príspevok nadácia odovzdala v plnej výške.

15. 12. 2010

0. ročník charitatívneho vianočného bazáru.

Zorganizovali študenti 3. ročníkov. Výťažok z predaja bol použitý na nákup krmiva pre útulok „U psej matere“

Biela Pastelka

charitatívna zbierka na pomoc slabozrakým a nevidiacim

21. 9. 2018
BIELA PASTELKA 2018 – vyzbierali sme spolu 442,60 €

1. Strehovská Sarah, Švábek Dávid, Forner René, Divišová Hana – vyzbierali 134,40 €
2. Bohošová Sandra, Baranovičová Sarah, Zápražná Natália – vyzbierali 227,80 €
3. Pelanová Sofia, Kačeriaková Lea, Pavlovičová Dominika – vyzbierali 80,40 €

22. 9. 2017
BIELA PASTELKA 2017 – na pomoc slabozrakým a nevidiacim vyzbierali naše študentky 418,70 €

1. Strehovská Sarah, Mináriková Lea, Divišová Hana – vyzbierali 226,80 €
2. Bohošová Sandra, Mečková Ester, Zápražná Natália – vyzbierali 114,60 €
3. Jurkovičová M.  Kubínová Tatiana, Baranovičová Sarah, Oravcová Alžbeta – vyzbierali 77,30 €

23. 9. 2016
Naši študenti vyzbierali 504,32 €  a dostali VEĽKÉ Ď A K U J E M E od ÚNIE NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH 🙂

  3.A trieda: Hrdlovičová, Mešťanová, Majová, Turcárová, Mišovičová, Strezenická, Hankerová, Oravcová
3.B trieda: Hollan, Fumač, Dundovičová, Kuttnerová

25. 9. 2015
Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.
Zbierky sa zúčastnilo 8 žiakov z našej školy ktorí vyzbierali 194 €.

Hodina deťom

10. 11. 2017
Hodina deťom 2017. 
Zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku.
Naši študenti vyzbierali 501,84 €

  1. Tranžík Roman, Maťus Vlado, Hlavenka Dominik – vyzbierali 119,86 €
  2. Chovancová Dominika, Horváthová Ema, Laniková Adela – vyzbierali 88,38 €
  3. Setnická Terézia, Budinský Jakub, Richter Samuel – vyzbierali 238,46 €
  4. Repová Terézia, Polkoráb Dávid  – vyzbierali – 55,14 €
11. 11. 2016
Charitatívna zbierka na pomoc deťom v núdzi.

Žiaci 3.B triedy Papáneková, Ožvald, Vitálošová, Korbeličová, Kopáčiková, Idešicová spolu vyzbierali 291,04 €

Pomáhame potravinami

12. 10. 2017
Slovenský Červený kríž s Kauflandom spoločne zorganizovali 4. ročník potravinovej zbierky a potravinovej pomoci pre ľudí v núdzi z celého Slovenska. Na zbierke v pezinskom Kauflande pracovali 2 tímy dobrovoľníčok z 2.A triedy Obchodnej akadémie:

Laura Kostrianová, Soňa Konkoľová, Simona Lišková, Lucia Cimmermannová, Rebeka Reingráberová, Martina Ondrovičová

Poďakovanie od SČK

Súťaž vo varení gulášu

24. 6. 2017

Charitatívna akcia organizovaná  Klubom Cajlanov a Mestom Pezinok. Celý výťažok bol venovaný rodičom chorej Nikolky Peškovej. Nikolka je 4-ročné dievčatko, ktoré trpí vzácnym ochorením. Väčšinu svojho života strávila v nemocnici. Teraz sa lieči v domácom prostredí v kruhu rodiny, ale jej liečba je veľmi finančne nákladná.

Za OAPK sa zúčastnil tím pedagógov (na fotke zľava): Ing. Dana Navarová, Ing. Natália Kádarová, Ing. Martina Ančicová, Ing. Alžbeta Kontšeková pod odborným vedením šéfkuchára PhDr. Petra Roháča.
Náš tím obsadil pekné 2. miesto (tak ako všetci zúčastnení okrem víťaza 🙂

Pomoc Liborovi Mašátovi

okt. – nov. 2015
Nevyliečiteľná, progresívna a fatálna choroba – amyotrofická laterálna skleróza postihla jedného z kolegov v partnerskej škole v Blansku,angličtinára a telocvikára Mgr. Libora Mašáta.
Mesto Rájec-Jestřebí v spolupráci s Obchodní akadémií v Blansku vyhlásili verejnú zbierku na pomocLiborovi.
K tejto aktivite sa pridáva aj naša škola – učitelia, študenti a Rodičovská rada pri OAPK. Pripravili tombolu o kvalitný tablet. Vylosovanie tomboly bude 18.11. 2015. Celý výťažok z tomboly pôjde na transparentný účet zbierky na pomoc Liborovi Mašátovi.
Výťažok z tomboly bol 214 €, učitelia a zamestnanci OAPK prispeli sumou 186 €.
Dňa 2. 12. 2015 bolo Liborovi poukázaných 400.-€ na transparentný účet.

Pomôžte spolu s nami

december 2015
Vianočná charitatívna zbierka „Pomôžte spolu s nami 2015“, ktorú organizovala Spojená škola Pezinok v spolupráci so Slovenskou humanitnou radou a spoločnosťou Tesco.
Naši študenti vo svojom voľnom čase po vyučovaní a dokonca i v sobotu prejavili svoj zmysel pre zodpovednosť, sociálne cítenie a pomoc deťom so zdravotným znevýhodnením. Celková suma, ktorá sa vyzbierala vďaka ich aktivite pri oslovovaní zákazníkov v Tescu je 1 675,56 €.

Zúčastnení študenti: Tomáš Rolko, Barbora Jakábová, Marek Šimo, Alžbeta Korbeličová, Viktória Peťková, Denis Škríp, Richard Frno, Marián Gaštan, Zuzana Dobšovičová, Samuel Palkovič, Natália Juranová, Vivien Papáneková, Katarína Grossmanová, Milan Brejcha, Dominika Šimonová, Soňa Zamecová, Simona Horaisová, Denisa Pelanová, Barbora Bálintová, Juraj Gloznek, Nicol Holzschuh, Marek Čuklovič, Lenka Podolinská, Richard Kmeťo, Katarína Mišovičová, Simona Strezenická, Juraj Šiandor, Miroslava Majová, Pavla Turcárová, Dominika Nosálová.

17. 12. 2014
Vianočná charitatívna zbierka „Pomôžte spolu s nami 2014″ pre Spojenú školu Pezinok (vzdelávanie mentálne postihnutých detí) v spolupráci so Slovenskou humanitnou radou a spoločnosťou Tesco. Naši žiaci vyzbierali 1158 €.

11 – 14. 12. 2013
Vianočná charitatívna zbierka. Študenti OAPK spolu s učiteľmi Spojenej školy vyzbierali 1356.- €

Zbierka šatstva, hračiek a školských pomôcok

8. 11. 2013
Zbierka šatstva, hračiek a školských pomôcok pre Spojenú školu a Domov sociálnych služieb Hestia v Pezinku
6. 5. 2013
Zbierka šatstva, hračiek a školských pomôcok pre Spojenú školu a Domov sociálnych služieb Hestia v Pezinku

Zbierka NEZÁBUDKA

12. 10. 2012
Zbierka NEZÁBUDKA, organizovaná Ligou za duševné zdravie. Dňa 12. a 13.10.2012 sa zapojilo 22 študentov našej školy. Spolu vyzbierali 773,20 € ň
26. 03. 2012
Zbierka šatstva. 
Trieda 3.C v spolupráci s Nocľahárňou v Pezinku zorganizovala zbierku šatstva pre bezdomovcov a ľudí v hmotnej núdzi.

Sloboda zvierat

04. 10. 2012
Zbierka pre SLOBODU ZVIERAT. Do zbierky sa zapojili: Kongyiková Karin 4.C; Melicherová Diana 4.C; Krajčovičová Eliška 4.C; Silná Viktória 4.C; Šenkáriková Lenka 4.C; Lucka Pospíchalová 4. A; Medviďová Lenka 4.C; Aďa Havlovičová 4.A. Spolu vyzbierali a odovzdali 53,35 €.

Deň knihy v OAPK

4. 4. 2012
Výťažok z predaja bol určený neziskovej organizácii „Modrý anjel“, ktorá poskytuje podporu obetiam tragických udalostí a ich príbuzným.