Harmonogram prijímacích skúšok a zadelenie uchádzačov do učební

1. termín - 9. máj 2017

 

8.00 - príchod do školy, zadelenie do tried, úvodné inštrukcie
8.15 - 9.00 - test zo slovenského jazyka a literatúry
9.00 - 9.10 - prestávka
9.10 - 9.55 - test z matematiky
Prijímaciu skúšku nemusí robiť uchádzač z predmetu v ktorom v celoslovenskom testovaní žiakov
9. ročníka základnej školy (Testovanie 9 - 2017) dosiahol úspešnosť najmenej 90 %.

 

Učebňa 107

Prijímacia skúška
Priezvisko Meno SJL MAT
Bacigál Denis
Baranovičová Sarah
Bohošová Sandra
Dugovič Radoslav
Dzíbelová Barbora
Horváthová Vanesa
Jakabovič Alexander
Jurkovičová Monika
Kačeriaková Lea
Kopčeková Oxana
Kováčová Daniela
Kubínová Tatiana
Mináriková Lea
Mruškovičová Viktória

* prijímaciu skúšku nerobí z predmetu v ktorom dosiahol úspešnosť min. 90%

 

Učebňa 108

Prijímacia skúška
Priezvisko Meno SJL MAT
Oravcová Alžbeta
Pelanová Sofia jana
Peško Branko
Petrusová Katarína
Plačková Romana
Polák Juraj
Poláková Nikola
Ratkovský Vladimír
Strehovská Sarah
Švábek Dávid   
Švajnerová Alexandra
Zápražná Natália
Zelenák * Matej    test 9-17*
Zmajkovič Jakub

*  prijímaciu skúšku nerobí z predmetu v ktorom dosiahol úspešnosť min. 90%

 

Učebňa 113

Prijímacia skúška

Priezvisko Meno SJL MAT
Blecha Marek
Forner René
Vanček Pavol