Harmonogram prijímacích skúšok a zadelenie uchádzačov do učební

2. termín - 11. máj 2017

 

8.00 - príchod do školy, zadelenie do tried, úvodné inštrukcie
8.15 - 9.00 - test zo slovenského jazyka a literatúry
9.00 - 9.10 - prestávka
9.10 - 9.55 - test z matematiky
Prijímaciu skúšku nemusí robiť uchádzač z predmetu v ktorom v celoslovenskom testovaní žiakov
9. ročníka základnej školy (Testovanie 9 - 2017) dosiahol úspešnosť najmenej 90 %.

 

Učebňa 107

Prijímacia skúška

Priezvisko Meno SJL MAT
Beňová * Petra test 9-17*
Bilský Michal
Bochničková Kristína
Cibulková Zuzana
Dubanová Sára   
Fiam Filip
Hinková Vanesa
Hupková * Erika test 9-17*
Chovanec Adam
Ihringová Alžbeta
Jablonovská Viktória
Juran Filip
Križanovičová Nikola
Liďák Patrik  
Lukáňová * Michaela test 9-17*

* prijímaciu skúšku nerobí z predmetu v ktorom dosiahol úspešnosť min. 90%

 

Učebňa 108

Prijímacia skúška

Priezvisko Meno SJL MAT
Luníček Marek
Mečková Ester
Ondrovič Martin   
Osuská Ema
Ovčarenková Alexandra
Plačko      Henrich
Plevová Karin
Saliji Irfan
Somora Matej
Sulejmaniová Viktória Kaldrime
Šarmír Samuel
Šoka Tomáš
Šťastný  Ivan
Vacho Patrik
Vorelová Viktória