Výsledky prijímacích skúšok

2. kolo - 20. jún 2017

Uchádzač/ka s identifikačným číslom 333 vykonal/a prijímaciu skúšku úspešne a na štúdium je prijatý/á.

Zákonný zástupca prijatého uchádzača si môže vyzdvihnúť rozhodnutie o prijatí 21.6.2017 a ďalšie pracovné dni od 7.00 do 15.00 hod. Súčasne môže vykonať zápis, ku ktorému je potrebné priniesť zápisný lístok vydaný základnou školou, ktorú žiak navštevuje.


1. termín - 9. máj 2017

Bez prijímacej skúšky boli prijatí uchádzači s identifikačným číslom: 107; 214.

 

Prijímaciu skúšku vykonali úspešne a na štúdium sú prijatí uchádzači s identifikačným číslom: 101; 102; 104; 105; 109; 111; 118; 119; 121; 125; 126; 129; 130; 132; 133; 136; 142; 143;  203; 204; 208; 210; 211; 217; 223; 224;  226; 228.

Zákonný zástupca prijatého uchádzača si môže vyzdvihnúť rozhodnutie o prijatí 9.5.2017 od 13.00 do 18.00 hod. a ďalšie pracovné dni od 7.00 do 15.00 hod., súčasne môže vykonať zápis, ku ktorému je potrebné priniesť zápisný lístok vydaný základnou školou, ktorú žiak navštevuje.

 

Prijímaciu skúšku vykonali neúspešne a na štúdium nie sú prijatí uchádzači s identifikačným číslom:

120; 206.

Rozhodnutie o neprijatí bude odoslané zákonnému zástupcovi uchádzača.

 

Prijímacej skúšky sa nezúčastnili: 112; 134.

 


2. termín - 11. máj 2017

Prijímaciu skúšku vykonali úspešne a na štúdium sú prijatí uchádzači s identifikačným číslom: 108; 110; 113; 114; 115; 116; 117; 122; 123; 124; 127; 135; 139; 141; 201; 207; 213;  215; 216; 218; 219; 220; 225; 227; 229.

 

Zákonný zástupca prijatého uchádzača je povinný vykonať zápis na sekretariáte školy do 19. mája 2017 v čase: pondelok - štvrtok od 7.00 h do 15.00 h, piatok od 7.00 h do 12.00 h. Na zápis je potrebné priniesť zápisný lístok vydaný príslušnou základnou školou a preukaz totožnosti. Rozhodnutie o prijatí na školu bude odovzdané zákonnému zástupcovi uchádzača pri zápise.

 

Prijímacej skúšky sa nezúčastnili: 103; 106; 131; 137; 138; 212.