Čo mi dala Obchodná akadémia Pezinok

(Napísali absolventi našej školy)

Monika Praženková: Štúdium na Obchodnej akadémii v Pezinku mi dalo skutočne veľa. Škola ma pripravila na vysokoškolské štúdium aj do praxe. Naučila ma, ako sa nestratiť v účtovných výkazoch a ako rozumieť ekonomickej situácii v krajine. S učiteľmi sme sa mnohokrát zasmiali, boli mi vždy nápomocní, za čo si ich vážim. Videli vo mne niečo viac, naučili ma vidieť to tiež a veriť v seba. Som hrdá na to, že som jej absolventka.

Ján Masár:
Obchodná akadémia v Pezinku mi dala do praxe a do života viac ako štúdium na vysokej škole. Výborný základ z odborných predmetov a pochopenie účtovnej logiky je pre mňa na nezaplatenie a je to najpotrebnejšie čo mi táto škola mohla dať. Vďaka tomu sa mi darí byť v práci úspešný.

Michal Ťažký:
Na Obchodnej akadémii v Pezinku som si osvojil najmä ekonomické poznatky využiteľné v pracovnom i súkromnom živote. Obchodná akadémia poskytuje viacero možností zúčastniť sa rôznych súťaží z účtovníctva, obchodného plánovania a taktiež umožňuje získať viacero ekonomických certifikátov, ktoré sú využiteľné či už pri hľadaní zamestnania, alebo rozbehnutí vlastného podnikania. Obchodný pohľad na fungovanie firmy je kľúčový, pretože ten generuje cestu k zisku a udržuje životaschopnosť firmy. Vedomosti o účtovníctve, obchodných dokumentoch a ekonomických súvislostiach mi umožnili rozmýšľať v číslach a hľadať optimálne riešenia rôznych ekonomických otázok.

Michal Mikuláš, Eduard Slinták, Lucia Kosibová, Andrea Polgárová:
V mladom veku 15 rokov sme vstúpili na pôdu Obchodnej akadémie v Pezinku. Plní očakávaní, snov a zážitkov sme prvýkrát zažili realitu života. Základná škola nám dala voľnosť, ktorú sme si sami neuvedomovali. Po príchode na obchodnú akadémiu sme si uvedomili, že v našom živote nastáva zmena a z detí sa meníme na mladých ľudí, ktorí si vybrali svoje štúdium na obchodnej akadémii ako svoju budúcnosť, od ktorej sa bude odvíjať náš život. Obchodná akadémia nám dala vzťahy. Vzťahy sú to najdôležitejšie, čo človek môže v živote získať. Kamarátstvo získané na škole pretrvalo dodnes. Napriek našim nie vždy najlepším výsledkom sa nám podarilo vypracovať na slušných, úspešných ľudí s prioritami a zásadami, ktoré nám profesorský zbor vehementne vštepoval do našich duší. Okrem množstva zážitkov strávených v škole, sme získali množstvo informácií, ktoré sme využili vo svojom živote. Základy účtovníctva sme využili pri stavaní vlastného biznisu, stavaní sa na vlastné nohy. Strojopis sa stal každodenným nástrojom pri používaní PC. Znalosti z ekonomiky, matematiky, tovaroznalectva používame ako všeobecný prehľad. Posun v učení jazykov bol prínosom nielen v profesionálnej úrovni, ale taktiež v osobnom živote. Dnes je doba, kedy je cestovanie lacné a veľmi žiadané. Znalosť jazyka bola vždy výhodou /ja natürlich/. Celkové hodnotenie času stráveného na obchodnej akadémii - je to výborná škola, ktorá z nás spravila dospelých ľudí, zodpovedných, svedomitých, pracovitých a uvedomujúcich si skutočný svet, ktorý ich po štúdiu čaká. Obchodná akadémia nám dala všetko to, čo základná škola hľadá. Dala nám vzdelanie, prehľad, voľnosť, kamarátstva na celý život a o zážitkoch, čo sme zažili ani nehovoríme.