Výsledky prijímacích skúšok

 

1. termín 14. 05. 2018

Prijímacie skúšky v 1. termíne vykonali úspešne uchádzači s identifikačným číslom:102; 104; 108; 109; 117; 119; 124; 125; 126; 127; 132; 134; 137; 138; 140; 142; 144; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 202; 207; 209; 210; 212; 215; 216; 220; 223; 224.

Uchádzači sú prijatí na štúdium v školskom roku 2018/19. Rozhodnutia o prijatí si môže zákonný zástupca vyzdvihnúť na sekretariáte školy.

 

Prijímacie skúšky v 1. termíne  vykonali neúspešne, alebo sa skúšok nezúčastnili uchádzači s identifikačným číslom:114; 133; 135; 146.

Uchádzači nie sú prijatí  na štúdium v školskom roku 2018/19.

 

Bez prijímacej skúšky boli prijatí uchádzači: 105; 116; 143; 222.

 

2. termín 17. 05. 2018

Prijímacie skúšky v 2. termíne vykonali úspešne uchádzači s identifikačným číslom: 103; 110; 111; 112; 113; 115; 120; 121; 122; 123; 128; 129; 131; 136; 139; 141; 145; 147; 201; 203; 204; 206; 217; 219; 225.

Uchádzači sú prijatí na štúdium v školskom roku 2018/19.

 

Prijímacie skúšky v 2. termíne  vykonali neúspešne, alebo sa skúšok nezúčastnili uchádzači s identifikačným číslom: 101; 106; 116; 118; 208; 118; 211; 213; 218.  

Uchádzači nie sú prijatí  na štúdium v školskom roku 2018/19.