Hodnotenie školy podľa NÚCEM

(Národný ústav certifikovaných meraní)

 

Výsledky stredných škôl v oblasti pridanej hodnoty za predmet slovenský jazyk. Výsledok školy vypovedá o tom, ako sa za 4 roky v priemere zlepšili výsledky absolventov školy v predmete slovenský jazyk oproti očakávaniu. Očakávaná úroveň závisí najmä od úrovne, ktorú mali títo absolventi o 4 roky skôr pri vstupe na školu, pričom na výsledok vplýva aj to, aký posun v úrovni dosiahli žiaci na všetkých ostatných školách. Pridaná hodnota je napokon určená ako rozdiel medzi skutočne dosiahnutými výsledkami pri výstupe zo školy (maturita) a očakávanou úrovňou.

 

 

Hodnotenie škôl podľa INEKO

(Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy)

 

Inštitút  INEKO hodnotil v Bratislavskom kraji 68 škôl. V tomto hodnotení sme dosiahli nasledovné výsledky:

Slovenský jazyk - 12. miesto

Výsledky stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v externej časti maturitnej skúšky z predmetu Slovenský jazyk a literatúra. Výsledok školy je rovný priemernému dosiahnutému výsledku všetkých študentov školy, ktorí sa zúčastnili skúšky.

 

Anglický jazyk B1 - 9. miesto

Výsledky stredných škôl v externej časti maturitnej skúšky z predmetu Anglický jazyk, úroveň B1. Výsledok školy je rovný priemernému dosiahnutému výsledku všetkých študentov školy, ktorí sa zúčastnili skúšky danej úrovne.

 

Pridaná hodnota zo slovenského jazyka - 5. miesto

Výsledky stredných škôl v oblasti pridanej hodnoty za predmet slovenský jazyk. Výsledok školy vypovedá o tom, ako sa za 4 roky v priemere zlepšili výsledky absolventov školy v predmete slovenský jazyk oproti očakávaniu. Očakávaná úroveň závisí najmä od úrovne, ktorú mali títo absolventi o 4 roky skôr pri vstupe na školu, pričom na výsledok vplýva aj to, aký posun v úrovni dosiahli žiaci na všetkých ostatných školách. Pridaná hodnota je napokon určená ako rozdiel medzi skutočne dosiahnutými výsledkami pri výstupe zo školy (maturita) a očakávanou úrovňou.

 

Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR - 11. miesto

Podiel absolventov stredných škôl, ktorí boli pre nasledujúci akademický rok prijatí na aspoň jednu vysokú školu v SR, na všetkých absolventoch školy. Poznámka: u škôl, na ktorých žiaci nemusia štúdium ukončiť maturitnou skúškou, je typicky tento podiel nižší, keďže podmienkou prijatia na vysokú školu je úspešné absolvovanie maturitnej skúšky.

 

Výsledky maturitných skúšok - 6. miesto