Výsledky prijímacích skúšok

 

Na základe výsledkov "Testovanie 9" prijímacie skúšky zo Slovenského jazyka a literatúry nerobia uchádzači s identifikačným číslom:116; 148; 115.
 

Na základe výsledkov "Testovanie 9" prijímacie skúšky z Matematiky nerobia  uchádzači s identifikačným číslom: 134; 130; 145; 125; 116; 148; 120.

 

1. termín 13. 05. 2019

Prijímacie skúšky v 1. termíne vykonali úspešne uchádzači s identifikačným číslom: 103; 104; 105; 106; 107; 109; 110; 111; 118; 128; 131; 132; 135; 137; 141; 142; 149; 151;

 

Bez prijímacej skúšky boli prijatí uchádzači s identifikačným číslom: 116; 148.

 

 

2. termín 16. 05. 2019

Prijímacie skúšky v 2. termíne vykonali úspešne uchádzači s identifikačným číslom: 102; 108; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 119; 120; 121; 122; 123; 125; 126; 127; 130; 134; 138; 140; 143; 144; 145; 147

 

Uchádzači sú prijatí na štúdium v školskom roku 2019/20.

Zápis prijatých uchádzačov.

 

3. termín 18. 06. 2019

Prijímacie skúšky v 3. termíne vykonali úspešne uchádzači s identifikačným číslom: 156; 154; 152

 

Uchádzači sú prijatí na štúdium v školskom roku 2019/20. Rozhodnutia o prijatí si môže zákonný zástupca vyzdvihnúť na sekretariáte školy.