Rada školy pri Obchodnej akadémii v Pezinku

  Priezvisko, meno Funkcia Delegovaný za E-mail
1. Ing. Pátek Juraj predseda BSK patek.juaj@mszpezinok.sk
2. Mgr. Fitz Peter člen BSK starosta@senkvice.sk
3. Prof. PaedDr. Bílik René, CSc člen BSK bilikreno@gmail.com
4. Mgr.  Solga Oliver člen BSK oliver.solga@msupezinok.sk
5. Tlačíková Jana člen neped. zamestnanec info@oapk.sk
6. Ing. Moravčiková Anastázia tajomníčka ped. zamestanec moravcikova@oapk.sk
7. RNDr. Kubíčková Marta člen ped. zamestanec marta.kubickova10@gmail.com
8. Mgr. Šiandor Radovan člen rodič rsiandor@azet.sk
9. MUDr. Hrdinová Martina, MPH člen rodič mhrdinova@gmail.com
10. Mgr. Vladimír Oškera člen rodič oskeravlado@gmail.com
11. Katarína Grossmanová člen žiak katka.grossmanova@gmail.com

Funkčné obdobie Rady školy pri OAPK začalo dňom 16. 2. 2016 na obdobie štyroch rokov.

Plán zasadnutí na rok 2016Plán zasadnutí na rok 2017

 

 

Rodičovská rada pri Obchodnej akadémii v Pezinku v školskom roku 2017/2018

  Priezvisko, meno Funkcia Delegovaný za Kontakt

1.

MUDr. Hrdinová Martina, MPH predseda 4.B mhrdinova@gmail.com
2. Ing. Holigánová Ľudmila tajomníčka   holiganova@azet.sk
3. Pelanová Denisa člen 3.A d.pelanova@centrum.sk
4. Mgr. Oškera Vladimír člen 3.B oskeravlado@gmail.com
5. Mgr. Šiandor Radovan člen 4.A rsiandor@azet.sk
6. Konkoľ Imrich člen 2.A ikon@inmail.sk
7. Janka Maťúsová člen 2B janka.vladko@gmail.com
8. Katarína Divišová člen 1.A katkadivisova81@gmail.com

Plán práce na školský rok 2016 - 2017

 

 

Žiacka rada - školský rok 2017/2018

  Meno, priezvisko Funkcia Za triedu  

1.

Katarína Grossmanová predseda 4.B  

2.

Petra Hrdlovičová člen 4.A  

3.

Lukáš Matula člen 4.B  

4.

Simona Horaisová člen 3.A  

5.

Ema Sušienková člen 3.B  

6.

Simona Lišková člen 2.A  

7.

Stela Herrmanová člen 2.B  

8.

Hana Divišová člen 1.A