Rada školy pri Obchodnej akadémii v Pezinku

  Priezvisko, meno Funkcia Delegovaný za E-mail
1. Ing. Pátek Juraj predseda BSK juraj.patek@pmspezinok.sk
2. JUDr. Štefan Gašparovič člen BSK stefan.gasparovic@slovensky-grob.sk
3. Ing. Zlata Penevová člen BSK zlata.penevova@region-bsk.sk
4. Mgr.  Solga Oliver člen BSK oliver.solga@msupezinok.sk
5. Tlačíková Jana člen neped. zamestnanec info@oapk.sk
6. Ing. Moravčiková Anastázia tajomníčka ped. zamestanec zia.moravcikova@gmail.com
7. RNDr. Kubíčková Marta člen ped. zamestanec marta.kubickova10@gmail.com
8. Mgr. Šiandor Radovan člen rodič rsiandor@azet.sk
9. MUDr. Hrdinová Martina, MPH člen rodič mhrdinova@gmail.com
10. Mgr. Vladimír Oškera člen rodič oskeravlado@gmail.com
11. Carolina Žáčiková člen žiak foreveralone3@cetrum.sk

Funkčné obdobie Rady školy pri OAPK začalo dňom 16. 2. 2016 na obdobie štyroch rokov.
Dňom 30. apríla 2018 boli zriaďovateľom školy odvolaní delegovaní členovia RŠ  Mgr. Peter Fitz, prof. PaedDr. René Bílik, CSc. Od 1.mája 2018 sú novými delegovanými členmi RŠ za BSK: JUDr. Štefan Gašparovič a Ing. Zlata Penevová.

Plán zasadnutí: 201620172018

 

 

Rodičovská rada pri Obchodnej akadémii v Pezinku v školskom roku 2017/2018

  Priezvisko, meno Funkcia Delegovaný za Kontakt

1.

MUDr. Hrdinová Martina, MPH predseda 4.B mhrdinova@gmail.com
2. Ing. Holigánová Ľudmila tajomníčka   holiganova@azet.sk
3. Pelanová Denisa člen 3.A d.pelanova@centrum.sk
4. Mgr. Oškera Vladimír člen 3.B oskeravlado@gmail.com
5. Mgr. Šiandor Radovan člen 4.A rsiandor@azet.sk
6. Konkoľ Imrich člen 2.A ikon@inmail.sk
7. Janka Maťúsová člen 2B janka.vladko@gmail.com
8. Katarína Divišová člen 1.A katkadivisova81@gmail.com

Plán práce na školský rok 2016 - 2017

 

 

Žiacka rada - školský rok 2017/2018

  Meno, priezvisko Funkcia Za triedu  

1.

Katarína Grossmanová predseda 4.B  

2.

Petra Hrdlovičová člen 4.A  

3.

Lukáš Matula člen 4.B  

4.

Simona Horaisová člen 3.A  

5.

Ema Sušienková člen 3.B  

6.

Simona Lišková člen 2.A  

7.

Stela Herrmanová člen 2.B  

8.

Hana Divišová člen 1.A