OBCHODNÁ AKADÉMIA
Pezinok, Myslenická 1
 

Rada školy pri Obchodnej akadémii v Pezinku

  Priezvisko, meno Funkcia Delegovaný za E-mail
1. Ing. Pátek Juraj predseda BSK juraj.patek@pmspezinok.sk
2. JUDr. Štefan Gašparovič člen BSK stefan.gasparovic@slovensky-grob.sk
3. Ing. Katarína Gogová člen BSK katarina.gogova@region-bsk.sk
4. Mgr.  Solga Oliver člen BSK oliver@oliversolga.sk
5. Tlačíková Jana člen neped. zamestnanec info@oapk.sk
6. Ing. Moravčiková Anastázia tajomníčka ped. zamestanec zia.moravcikova@gmail.com
7. RNDr. Kubíčková Marta člen ped. zamestanec marta.kubickova10@gmail.com
8. Glasová Jana člen rodič janka.glasova@centrum.sk
9. Ing. Elena Jarošová člen rodič jarosova@webhostingy.sk
10. Mgr. Vladimír Oškera člen rodič oskeravlado@gmail.com
11. Carolina Žáčiková člen žiak foreveralone3@cetrum.sk

Funkčné obdobie Rady školy pri OAPK začalo dňom 16. 2. 2016 na obdobie štyroch rokov.

30. 04. 2018 - boli zriaďovateľom školy odvolaní členovia RŠ  Mgr. Peter Fitz, prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

01. 05. 2018 - boli delegovaní do RŠ za BSK: JUDr. Štefan Gašparovič a Ing. Zlata Penevová.

25. 09. 2018 - skončilo funkčné obdobie dvoch zástupcov rodičov v RŠ (MUDr. Hrdinová a Mgr. Oškera).

25. 09. 2018 - boli doplňujúce voľby do Rady školy pri OAPK. Zvolené boli Ing. Jarošová a p. Glasová.

31. 10. 2018 - zriaďovateľ odvolal Ing. Zlatu Penevovú.

01. 11. 2018 - za zriaďovateľa bola delegovaná  Ing. Katarína Gogová.

Plán zasadnutí RŠ: 201620172018 2019

 

 

Rodičovská rada pri Obchodnej akadémii v Pezinku v školskom roku 2018/2019

  Priezvisko, meno Funkcia Delegovaný za Kontakt

1.

Glasová Jana predseda 1.B janka.glasova@centrum.sk
2. Ing. Holigánová Ľudmila tajomníčka   holiganova@azet.sk
3. Pelanová Denisa člen 4.A d.pelanova@centrum.sk
4. Mgr. Oškera Vladimír člen 4.B oskeravlado@gmail.com
5. Ing. Elena Jarošová člen 1.A jarosova@webhostingy.sk
6. Konkoľ Imrich člen 3.A ikon@inmail.sk
7. Janka Maťúsová člen 3.B janka.vladko@gmail.com
8. Katarína Divišová člen 2.A katkadivisova81@gmail.com

 

Žiacka rada - školský rok 2018/2019

  Meno, priezvisko Funkcia Za triedu  

1.

Carolina Žáčiková Predseda 2.A  

2.

Nina Hotová člen 1.A  

3.

Daniel Stránsky člen 1.B  

4.

Simona Horaisová člen 4.A  

5.

Ema Sušienková člen 4.B  

6.

Simona Lišková člen 3.A  

7.

Stela Herrmanová člen 3.B  

8.

Hana Divišová člen 2.A