Typ

Zverejnené

Číslo

Názov

Cena v €

 

Dodávateľ

FD 04.12.2012 Fd_011_12 Došlé faktúry - november 2012 4 243,10   Kniha došlých faktúr
FD 05.11.2012 Fd_010_12 Došlé faktúry - október 2012 4 802,57   Kniha došlých faktúr
ZML 09.10.2012 Zml_003_12 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní obedov   ZŠ Fándlyho 11, Pezinok
FD 01.10.2012 Fd_009_12 Došlé faktúry - september 2012 4 316,63   Kniha došlých faktúr
FD 03.09.2012 Fd_008_12 Došlé faktúry - august 2012 3 439,35   Kniha došlých faktúr
ZML 31.08.2012 Zml_002_12 Zmluva o nájme nebytového priestoru   Helena Kakašová, Senec
FD 06.08.2012 Fd_007_12 Došlé faktúry - júl  2012 5 067,12   Kniha došlých faktúr
FD 03.07.2012 Fd_006_12 Došlé faktúry - jún  2012 7 049,87   Kniha došlých faktúr
ZML 13.06.2012 Zml_001_12 Zmluva o dielo - renovácia telocvične 7 562,40   Peter Sedlák - KUBO, Viničné
FD 05.06.2012 Fd_005_12 Došlé faktúry - máj   2012 3 596,32   Kniha došlých faktúr
FD 09.05.2012 Fd_004_12 Došlé faktúry - apríl  2012 4 663,66   Kniha došlých faktúr
FD 04.04.2012 Fd_003_12 Došlé faktúry - marec 2012 6 437,25   Kniha došlých faktúr
FD 01.03.2012 Fd_002_12 Došlé faktúry - február 2012 3 884,16   Kniha došlých faktúr
FD 01.02.2012 Fd_001_12 Došlé faktúry - január 2012 3 902,04   Kniha došlých faktúr