Typ

Zverejnené

Číslo

Názov

Cena v €

 

Dodávateľ

FD 04.04.2017 Fd_17_003 Došlé faktúry - marec 2017 4 842,04   Kniha došlých faktúr
FD 08.03.2017 Fd_17_002 Došlé faktúry - február 2017 3 683,06   Kniha došlých faktúr
ZML 27.02.2017 Zml_17_004 Zmluva o prenájme nebytových priestorov 180,00   TM CONSULTING s. r. o. Nitra
ZML 27.02.2017 Zml_17_003 Darovacia zmluva 9 138,62   Slovenská republika - Centrum VTI SR
ZML 03.02.2017 Zml_17_002 Zmluva o prenájme nebytových priestorov 200,00   Bohumil Bemer - BEKR, Trenčín
FD 01.02.2017 Fd_17_001 Došlé faktúry - január 2017 4 036,65   Kniha došlých faktúr
ZML 01.02.2017 Zml_17_001 Zmluva o prenájme nebytových priestorov   Spišáková Andrea, Vavilovova 3, Bratislava
FD 09.01.2017 Fd_16_012 Došlé faktúry - december 2016 3 172,00   Kniha došlých faktúr