Fyzická osoba - typ B:

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

  1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka - minimálne  3,32 € pre prijímateľa

  2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete uviesť do daňového priznania sú v oddiele XII:

  1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (do 31.marca) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

  2. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.