Ak ste zamestnanec:

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

  1. Do 15. februára požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo: Potvrdenie o zaplatení dane.

  3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.  Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, musí získať potvrdenie o tom, že v uplynulom roku odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín.

  4. Údaje o prijímateľovi napíšte do vyhlásenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať podľa tohto vzoru:

Pripravené editovateľné tlačivo vyhlásenia s vyplnenými údajmi prijímateľa si môžete stiahnuť

  1. Obe tieto tlačivá, teda vyhlásenie spolu s potvrdením, doručte do 30. apríla na daňový úrad podľa Vášho bydliska, alebo ich pošlite po svojom synovi/dcére do školy a na daňový úrad to doručíme za Vás.

  2. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.