Kontaktné údaje

 

Názov:

Obchodná akadémia

Adresa:

Myslenická 1, 902 01 Pezinok

Zriaďovateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Tel/fax: 033/642 34 10

Tel:

033/642 21 21

E-mail:

info@oapk.sk; skola@oapk.sk

IČO:

31874452

DIČ: 2020662908
IBAN: sk2081800000007000472843

Kód školy:

616 108

Riaditeľ:

0904 741 377; riaditel@oapk.sk

Zástupkyňa:

0905 781 732; zastupkyna@oapk.sk

Úradné hodiny

sekretariát riaditeľa:
pracovné dni  8:00 - 14:00 hod.

 

Postup pri vystavovaní odpisu vysvedčenia

Pri strate vysvedčenia je potrebné predložiť  žiadosť o vystavenie odpisu vysvedčenia. V žiadosti treba uviesť meno a priezvisko (aj za slobodna), školský rok za ktorý požadujete vystavenie odpisu, triedu ktorú ste navštevovali a triedneho učiteľa v danom školskom roku.