Strava a občerstvenie 

 

Bufet:  Žiaci majú k dispozícii školský bufet, ktorý je otvorený denne počas vyučovania.

Obedy: V škole je výdajňa stravy, kde majú žiaci možnosť obedovať. Obedňajšia prestávka je od 12.05 do 12.30 hod. Jedálny lístok je na web stránke SOŠ Pezinok. Cena stravného lístka pre žiaka je 1,45 € a kupujú sa v kancelárii hospodárskeho úseku.

školská jedáleň