Obchodné verejné súťaže

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € podľa § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za rok  2017:

1.Q 2017 2.Q 2017 3.Q 2017 4.Q 2017

 

4. 9. 2017

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže  Zápis z vyhodnotenie  Zmluva

 

1. 3. 2017

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže  Zápis z vyhodnotenie  Zmluva

 

9. 9. 2016

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže  Zápis z vyhodnotenie  Zmluva