OBCHODNÁ AKADÉMIA
Pezinok, Myslenická 1

Verejné obstarávanie

Zákazky s nízkou hodnotou:

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € podľa § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

rok 2017 1.Q 2017 2.Q 2017 3.Q 2017 4.Q 2017;

rok 20181.Q 20182.Q 20183.Q 20184.Q 2018

rok 2019:  1.Q 2019 2.Q 2019

 

Obchodné verejné súťaže:

2. 10. 2018

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže  Zápis z vyhodnotenia Zmluva

 

4. 9. 2017

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže  Zápis z vyhodnotenie  Zmluva

 

1. 3. 2017

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže  Zápis z vyhodnotenie  Zmluva

 

9. 9. 2016

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže  Zápis z vyhodnotenie  Zmluva