OBCHODNÁ AKADÉMIA
Pezinok, Myslenická 1

Obchodná akadémia

 profil absolventa,

učebný plán
6317 6
6317 M

Manažment regionálneho cestovmého ruchu

profil absolventa

učebný plán
6324 6
6324 M

Školský vzdelávací program