OBCHODNÁ AKADÉMIA
Pezinok, Myslenická 1


školský rok 2017/2018

 

 

školský rok 2014/2015

 

školský rok 2013/2014
v nekompletnej zostave
Kolektív OAPK

 

školský rok 2011/2012
Kolektív OAPK

 

školský rok 2008/2009

 

staršia fotka...

 

a ešte staršia...

 

Uznané kredity pedagogických zamestnancov

 

Vedenie školy

Ing. Kadárová Natália riaditel@oapk.sk riaditeľka
Ing. Navarová Dana zastupkyna@oapk.sk zástupkyňa riaditeľa
Ing. Jágerová Gabriela ekonom@oapk.sk vedúca tech. - ekon. úseku
 

Pedagogický zbor

Ing.

Ančicová Martina martina@ancic.eu UCT, CFI, EKO, MEK
Mgr. Bíliková Beáta bbilikova3@gmail.com SJL
Mgr. Dahamshy Mária maria.dahamshy@gmail.com ANJ, KAJ
Ing. Holigánová Ľudmila holiganova@azet.sk UCT, EKO, API, EKC
Ing. Hubinská Beáta beba.hubinska@gmail.com EKC, API, ADK, UCT
Ing. Kadárová Natália natalia.kadarova@gmail.com TCR, MAR, MAN, SSL
Ing. Kontšeková Alžbeta kontsekovab@azet.sk MAN, EKO, QVC, OSM, EKO
RNDr. Kubíčková Marta marta.kubickova10@gmail.com MAT, CVM
Markovič Milan TŠV
Ing. Moravčíková Anastázia zia.moravcikova@gmail.com ADK
Ing. Pešková Katarína kat.pes@gmail.com ZBV, ADK, UCT, PRN, MKT
PaedDr. Pisarčíková Jana jpisarcikova@gmail.com ANJ, KAJ
PhDr. Roháč Peter rohac.peto@gmail.com DEJ, OBN, HOG, GOR, ETI
Mgr. Teplanová Zuzana zuzkatep@centrum.sk API, ADK, HOS
Ing. Turanová Jana janaturanova@azet.sk EKC, API, UCT, CVU
Mgr. Turňa Marián majokapucin@gmail.com NBV
 

Technicko - ekonomický úsek

  Tlačíková Jana info@oapk.sk Sekretariát, personalistika

Ing.

Ilovičný Peter

informatik@oapk.sk

Informatik, správca siete
Vrbinkovičová Erika Účtovníčka
Orthová Jana Upratovačka
Grňová Božena Upratovačka
Kozmonová Anna Upratovačka