033/ 642 34 10 → sekretariat@oapk.sk→Myslenická 1, 902 01 Pezinok

Naša škola

Obchodná akadémia Pezinok

Učebňa marketingu

Jazyková učebňa

Multimediálna učebňa

IT učebňa

Učebňa jazykov

Riaditeľňa a sekretariát

Chodba

Trieda

Schodisko

Priestor pre pohyb

Naše múzeum písacích strojov

Cvičné firmy