Čo Vám vieme ponúknuť?

V prvom rade sme škola rodinného typu snažíme sa pomôcť žiakom vykročiť správne do života. Naši študenti sa vedia uplatniť na trhu práce a na vysokých školách. Zapájame sa do rôznych projektov a tvoríme aj svoje vlastné.

odbor 6317 M – Obchodná akadémia

Naučíme Vás :

 • ako podnikať
 • ako narábať s peniazmi
 • čo sú dane a ako na ne
 • základy obchodného práva
 • jazyky: anglický, ruský, španielsky, nemecký
 • účtovať v najpoužívanejších administratívno-ekonomických programoch

odbor 6324 M – Manažment regionálneho cestovného ruchu

Naučíme Vás :

 • ako vytvoriť úspešný podnikateľský plán
 • základy marketingu a manažmentu
 • realizovať vlastné projekty
 • sprievodcovské zručnosti
 • jazyky: anglický, ruský, španielsky, nemecký

Čo ďalej?

U nás to naozaj žije, môžete sa zapojiť do rôznych aktivít.

Projekty, ktoré máme za sebou :

Dobrovoľníctvo, filantropia

Revia, dobrocaching, kruhový objazd pri našej škole

Deň narcisov, Biela pastelka, Dobrý anjel…