033/ 642 34 10 → sekretariat@oapk.sk→Myslenická 1, 902 01 Pezinok
Kontakty

Kontakty

Obchodná akadémia Pezinok

Vedenie školy

Riaditeľka:

Ing. Krejčiová Natália
riaditel@oapk.sk

Zástupkyňa riaditeľa:

Ing. Navarová Dana
zastupkyna@oapk.sk

Vedúca tech. – ekon. úseku:

Ing. Jágerová Gabriela
ekonom@oapk.sk

Adresa:

Myslenická 1, 902 01 Pezinok

Zriaďovateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Sekretariát školy:

033/642 34 10

Ekonomický úsek:

033/642 21 21

E-mail:

sekretariat@oapk.sk

IČO: 31874452
DIČ: 2020662908
KÓD ŠKOLY: 616 108

Technicko – ekonomický úsek

Sekretariát, personalistika:

Drobná Beata
sekretariat@oapk.sk

Správca budovy:

Ing. Vosátko Štefan
spravca@oapk.sk

Účtovníčka:

Vrbinkovičová Erika
vrbinkovicova@oapk.sk

Upratovačka:

Orthová Jana

Upratovačka:

Grňová Božena

Upratovačka:

Kozmonová Anna

Jedáleň:

Macejkovičová Marta

Mapa - OAPK