033/ 642 34 10 → sekretariat@oapk.sk→Myslenická 1, 902 01 Pezinok

Kontakty

Obchodná akadémia Pezinok

Vedenie školy
Riaditeľka

Ing. Krejčiová Natália
riaditel@oapk.sk

Zástupkyňa riaditeľa

Ing. Navarová Dana
zastupkyna@oapk.sk

Vedúca tech. – ekon. úseku

Ing. Jágerová Gabriela
ekonom@oapk.sk

Školská psychologička

Mgr. Katarína Sochorová
katarina.sochorova@oapk.sk
0918 387 314

Kontaktné údaje
Adresa

Myslenická 1, 902 01 Pezinok

Zriaďovateľ

Bratislavský samosprávny kraj

Sekretariát školy

033/642 34 10

Ekonomický úsek

033/642 21 21

E-mail

sekretariat@oapk.sk

Identifikátory

IČO: 31874452
DIČ: 2020662908
KÓD ŠKOLY: 616 108

Technicko – ekonomický úsek
Sekretariát, personalistika

Drobná Beata
sekretariat@oapk.sk

Správca budovy

Ing. Vosátko Štefan
spravca@oapk.sk

Účtovníčka

Vrbinkovičová Erika
vrbinkovicova@oapk.sk

Upratovačka

Orthová Jana

Upratovačka

Kozmonová Anna

Jedáleň

Macejkovičová Marta

Kde nás nájdete
Mapa