033/ 642 34 10 → sekretariat@oapk.sk→Myslenická 1, 902 01 Pezinok
Galéria

Galéria

Obchodná akadémia Pezinok

Rozlúčka so štvrtákmi

Baťovo múzeum

Exkurzia v Zlíne

Exkurzia u pezinských hasičov

Prvý apríl

Prvoaprílová súťaž v troch kategóriách: 1/ Gender switch dresscode (baby oblečené

Valentínsky deň

Láskavý deň na Obchodke

Kenntripfirma

Študentská firma fungujúca pod záštitou JA Slovensko. Tento rok sa tretiaci rozhodli pre

Súťaž o najkrajšiu vianočnú triedu

Vianoce