033/ 642 34 10 → sekretariat@oapk.sk→Myslenická 1, 902 01 Pezinok
Galéria

Galéria

Obchodná akadémia Pezinok

Podporujeme športovcov

V našej škole sme vždy podporovali žiakov-športovcov, ktorí sú nositeľmi aktivity a cieľa

SKALER - tento rok tak

Každý rok sa v rámci vyučovania a pod záštitou JA Slovensko poskytne tretiakom výnimočn&a

Exkurzia vo Viedni

Po dvoch rokoch opäť vianočná ViedeňPo dvojročnej "pandemickej" prestávke sme sa 6.decembra 2022 zú

Fotografická súťaž - víťazi

Najlepšie letné zážitky v objektíve.

Prezidentský palác

Návšteva Prezidentského paláca bola súčasť vyučovania v exteriéri - exkurzia, z&aa

Zážitkový deň

1. júna 2022

Zážitkový deň

1. júna 2022

Rozlúčka so štvrtákmi

Baťovo múzeum

Exkurzia v Zlíne