033/ 642 34 10 → sekretariat@oapk.sk→Myslenická 1, 902 01 Pezinok
Prezidentský palác

Prezidentský palác

Obchodná akadémia Pezinok

Návšteva Prezidentského paláca bola súčasť vyučovania v exteriéri - exkurzia, zážitok, výnimočné prostredie, výnimočná príležitosť, história aj centrum diania. Pekné to tam majú... :-D