033/ 642 34 10 → sekretariat@oapk.sk→Myslenická 1, 902 01 Pezinok

Správca obsahu

Obchodná akadémia Pezinok

Správcom obsahu webového sídla je Obchodná akadémia Pezinok, Myslenická 1, 902 01 Pezinok. Akékoľvek otázky a pripomienky k obsahu zasielajte na sekretariat@oapk.sk