033/ 642 34 10 → sekretariat@oapk.sk→Myslenická 1, 902 01 Pezinok

Dobrovoľnícka a charitatívna činnosť

Obchodná akadémia Pezinok