033/ 642 34 10 → sekretariat@oapk.sk→Myslenická 1, 902 01 Pezinok

Zber šatstva pre núdznych

Obchodná akadémia Pezinok

Zber šatstva pre núdznych

Naši žiaci sami zorganizovali zbierku obnoseného šatstva, ktorú odniesli do domova sociálnych služieb v Plaveckom Podhradí. Urobili im radosť, aj sebe.