033/ 642 34 10 → sekretariat@oapk.sk→Myslenická 1, 902 01 Pezinok
Všetko dôležité nájdete na novom webe
www.oapk.edupage.org

Obchodná akadémia Pezinok

Sme škola rodinného typu spájajúca vedomosti s individuálnym prístupom. Snažíme sa pomôcť žiakom vykročiť správne do života. Naši študenti sa uplatňujú na trhu práce aj na vysokých školách. Zapájame sa do rôznych projektov a tvoríme aj svoje vlastné.

Deň župných škôl
  • kvalita vzdelávania s nadpriemernými výsledkami dokázanými spoločnosťou NÚCEM
  • možnosť získať vysoké ekonomické a finančné vedomosti potrebné pre bežný život a pre každého človeka (financie, úroky, zmluvy, dane, daňové priznanie, rýchle písanie na PC…)
  • dopravná dostupnosť a s ňou pokojnejší študentský život
  • na prijímacích pohovoroch vychádzame iba z vedomostí pripravovaných na monitor, nič navyše
  • ISIC karta je študentská karta so zľavami na tovar a služby po celom Slovensku a zľavami na cestovanie po celom svete
  • jedáleň v budove s kvalitnou a pestrou stravou a ústretovosťou voči bezlepkovým a bezlaktózovým stravníkom

Obchodná akadémia v Pezinku je škola s krajskou pôsobnosťou, pričom väčšina žiakov pochádza z okresov Pezinok, Senec, Malacky, Bratislava a Trnava. Počas štúdia žiaci 3. a 4. ročníka vykonávajú 2-týždňovú odbornú prax v rôznych ekonomických činnostiach. Žiaci 3. ročníka majú možnosť vykonať štátne skúšky z kancelárskeho písania na počítači a hospodárskej korešpondencie, takisto majú možnosť získať rôzne certifikáty, napr. Kurz sprievodcov ESP = podnikateľské zručnosti, ktorých doklad je uznávaný v celej EÚ, Viac ako peniaze = finančná gramotnosť, Online ekonómia a základy podnikania… Sme škola otvorená akejkoľvek požiadavke, zapájame sa do projektov Erazmus a Erazmus +, čo je štúdium v zahraničí, máme veľké množstvo úspešných absolventov, s ktorými poriadame hodnotné a cenné besedy pre nových žiakov.
Žiaci 1. – 2. – 3. – ročníkov sa každoročne zúčastňujú exkurzií súvisiacich s ekonomikou.

NOVINKA: Vyučovanie predmetu manažment v anglickom jazyku od druhého ročníka.

organizácia a technika riadenia
manažment
marketing
účtovníctvo
zásobovanie a odbyt
personalistika
financie
hospodárska správa
služby vo vedení administratívy
podnikateľská činnosť
cestovný ruch
banky
poisťovne
dane
sprievodcovská činnosť
obchodná činnosť