033/ 642 34 10 → sekretariat@oapk.sk→Myslenická 1, 902 01 Pezinok

Otvárané odbory v školskom roku 2024/2025

Obchodná akadémia Pezinok

Pokiaľ ste nestihli náš uskutočnený Deň otvorených dverí, radi Vám spravíme individuálnu prehliadku. Pre objednanie volajte 033/642 34 10

Zaregistrovali ste našu novinku? Máme nový predmet manažment v anglickom jazyku, vyučovaného od druhého ročníka. 

Je to naša reakcia na stupňujúci sa dopyt rodičov, žiakov a trhu práce po kvalitnej výučbe cudzích jazykov.

Snažíme sa každý rok našu školu vylepšovať a ísť s dobou, sledovať potreby zamestnávateľov, potreby žiakov a pripravovať ich dôkladne do praxe.

Sledujte naše sociálne siete pre viac aktuálnych informácií!

https://www.facebook.com/oapk.sk

https://www.instagram.com/oapk.sk/

 

V školskom roku 2024/2025 otvárame tieto študijné odbory:

6317 M obchodná akadémia 

6355 M služby v cestovnom ruchu

 

Prijímacie pohovory sa uskutočnia v dňoch 2. 5. 2024 a 6. 5. 2024.

Kritériá prijímacích pohovorov na školský rok 2024/2025: tu

Kritériá prijímacích pohovorov na školský rok 2025/2026: tu

Prijímacie pohovory sa skladajú z dvoch testov (z matematiky a slovenského jazyka) v rozsahu učiva základných škôl.

Pozvánku na prijímaciu skúšku pošle riaditeľ školy najneskôr 5 dní pred termínom prijímacieho konania.

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov

prijímacieho konania 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.), § 68 ods. 1.


Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024
(23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.


Vzorové testy:

Matematika 2019 (test + správne odpovede)

Matematika 2018 (test + správne odpovede)

Matematika 2022 + Správne odpovede 2022

Okruhy na prijímacie skúšky SJL

Skúšobný test zo SJL

 

Potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení uchádzača

Splnomocnenie jedného rodiča

Čestné vyhlásenie rodiča

Odvolanie