033/ 642 34 10 → sekretariat@oapk.sk→Myslenická 1, 902 01 Pezinok

Úsmev ako dar

Obchodná akadémia Pezinok

Úsmev ako dar

16. 05. 2019 Deň úsmevu – naši študenti vyzbierali 100,4 €

1Somora Matej, Jakabovič Alex – 20,03 €
2Švábek Dávid, Forner René – 9,35 €
3Pelanová Sofia Jana, Kačeriaková Lea – 53,77 €
4Radoslav Dugovič, Jakub Zmajkovič – 17,28 €

4. 5. 2017 Deň úsmevu - dobrovoľníci z 2.B triedy vyzbierali pre deti z detských domovov 161,55 €

Zúčastnení študenti:
Bianca Jančeková; Martina Dvorská; Jakub Krasňanský; Sára Miháliková; Nikola Šefčíková; Andrea Jedličková; Katarína Oškerová; Vladimír Mizerák; Kristína Fialová