033/ 642 34 10 → sekretariat@oapk.sk→Myslenická 1, 902 01 Pezinok

Pomáhame potravinami

Obchodná akadémia Pezinok

Pomáhame potravinami

12. 10. 2017 Pomáhame potravinami.

Slovenský Červený kríž s Kauflandom spoločne zorganizovali 4. ročník potravinovej zbierky a potravinovej pomoci pre ľudí v núdzi z celého Slovenska. Na zbierke v pezinskom Kauflande pracovali 2 tímy dobrovoľníčok z 2.A triedy Obchodnej akadémie:

Laura Kostrianová, Soňa Konkoľová, Simona Lišková, Lucia Cimmermannová, Rebeka Reingráberová, Martina Ondrovičová