033/ 642 34 10 → sekretariat@oapk.sk→Myslenická 1, 902 01 Pezinok

Hodina deťom

Obchodná akadémia Pezinok

Hodina deťom

10. 11. 2017 Hodina deťom - naši študenti vyzbierali 501,84 €.

1Tranžík Roman, Maťus Vlado, Hlavenka Dominik – vyzbierali 119,86 €
2Chovancová Dominika, Horváthová Ema, Laniková Adela – vyzbierali 88,38 €
3Setnická Terézia, Budinský Jakub, Richter Samuel – vyzbierali 238,46 €
4Repová Terézia, Polkoráb Dávid – vyzbierali – 55,14 €

11. 11. 2016 Hodina deťom - charitatívna zbierka na pomoc deťom v núdzi.

Žiaci 3.B triedy Papáneková, Ožvald, Vitálošová, Korbeličová, Kopáčiková, Idešicová spolu vyzbierali 291,04 €