033/ 642 34 10 → sekretariat@oapk.sk→Myslenická 1, 902 01 Pezinok

Vločka nádeje

Obchodná akadémia Pezinok

Vločka nádeje

Vianočná charitatívna zbierka študentov OAPK. Predaj vianočných dobrôt, ktoré vlastnoručne pripravili naše študentky a ich mamičky.

18. 12. 2018 Vločka nádeje 8. ročník zbierka pre Vanesu.

Výťažok zbierky 321,40 € je určený 18 ročnej Vanese, ktorá trpí vážnym ochorením.

18. 12. 2017 Vločka nádeje 7. ročník zbierka je určená Adamovi.

Adam je 16-ročný tínedžer. Žije v Bratislave len so svojou mamou. Ako 13-ročnému mu bolo diagnostikované onkologické ochorenie, nádor na mozgu. Okrem rádioterapie absolvoval aj rehabilitácie. Následkom liečby sa Adamovi zhoršila motorika a oslabila celá pravá strana tela. Ochorenie ho ukrátilo o detstvo a kamarátov. Napriek ukončeniu liečby v 01/2016, Adam absolvuje časté lekárske kontroly a terapie pre už spomínané oslabenie pravej strany tela. Jeho zdravotný stav ovplyvnil finančnú stránku rodiny. Adamova matka je poberateľom opatrovateľského príspevku. Adamovi sa vyzbieralo 311,30 €.

19. 12. 2016 Vločka nádeje 6. ročník vianočného charitatívneho bazáru.
15. 12. 2015 Vločka nádeje 5. ročník vianočného bazáru.

Výťažok bude venovaný prostredníctvom nadácie Modrý anjel 17-ročnému Jakubkovi z Banskej Bystrice. Ako 2-ročný prišiel kvôli nádoru o oko, v roku 2013 mu zistili nádor na nohe a bohužiaľ prišiel o nohu. Jeho mama sa stará nielen o Jakubka, ale aj o jeho staršieho brata. Výťažok z predaja na charitatívnom bazáre bol 222,61 €. Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do tejto akcie, či už organizáciou, predajom, kúpou, alebo inou podporou ďakujeme.