033/ 642 34 10 → sekretariat@oapk.sk→Myslenická 1, 902 01 Pezinok

Zážitkový deň

Obchodná akadémia Pezinok

1. júna 2022