033/ 642 34 10 → sekretariat@oapk.sk→Myslenická 1, 902 01 Pezinok
Baťovo múzeum

Baťovo múzeum

Obchodná akadémia Pezinok

Exkurzia v Zlíne