033/ 642 34 10 → sekretariat@oapk.sk→Myslenická 1, 902 01 Pezinok

Nový predmet pre soft skills našich žiakov

Obchodná akadémia Pezinok

Titulná fotografia novinky Nový predmet pre soft skills našich žiakov

Zručnosti pre úspech je názov nášho jedinečného nového vyučovacieho predmetu, ktorým sme zareagovali na potreby absolventov žiakov stredných škôl. Je málo stredných škôl, kde žiaci môžu trénovať a upevňovať schopnosti komunikácie, prezentácie a asertívneho vyjadrovania. Tešíme sa na to!