033/ 642 34 10 → sekretariat@oapk.sk→Myslenická 1, 902 01 Pezinok

Zručnosti pre budúcnosť

Zručnosti pre budúcnosť

Pripraviť žiakov do života je jedna z výrazných priorít Obchodnej akadémie v Pezinku. A darí sa jej!