033/ 642 34 10 → sekretariat@oapk.sk→Myslenická 1, 902 01 Pezinok

Manažment v anglickom jazyku

Obchodná akadémia Pezinok

Titulná fotografia novinky Manažment v anglickom jazyku

Obchodná akadémia bude učiť jeden predmet v angličtine

 

Obchodná akadémia v Pezinku má pre deviatakov pripravenú novinku vo vyučovaní. Je ňou predmet manažment v anglickom jazyku, ktorý sa bude vyučovať od druhého ročníka. Je to žiadaná zmena, vychádzajúca z potrieb absolventov školy a z dopytu rodičov.

Angličtina je dnes už nesporne dominujúca podmienka na trhu práce, a pre potreby manažmentu obzvlášť. Nielen budúci manažéri a ekonómovia, ale aj pracovníci cestovných kancelárií či v administratíve sa pri svojej práci s anglickými pojmami stretávajú. Obchodná akadémia v Pezinku mala vždy pripravených absolventov pre prax, a tak nechce ani jazykovú prípravu zanedbať. Vstup do Európskej únie umiestnil schopnosť vyjadrovať sa v cudzom jazyku a chápať anglické odborné pojmy na prvé priečky podmienok pripraveného absolventa.

Ako to bude na Obchodke fungovať? Veľmi zaujímavo! Teoretická časť manažmentu sa pre dôkladné pochopenie problematiky bude vyučovať v slovenskom jazyku a všetky praktické prípady, kde manažment nutne potrebuje zvládnuť komunikáciu, tvorivosť či tímovosť, zastreší „management“ bez výnimiek, so skúsenou manažérkou a jazykárkou – novou pani učiteľkou.  

„Chcela by som, aby sa deti nemuseli učiť veľa teórie, no napriek tomu, aby sa veľa naučili,“ hovorí Mgr. Jana Hladká. „Budem sa snažiť o to, aby sa deti na hodinách anglického manažmentu cítili príjemne, aby sa nebáli povedať názor, vyjadriť nadšenie či prekvapiť tvorivosťou.“

Pani učiteľke želáme veľa dobrých žiakov a všetkým budúcim deviatakom držíme palce pri výbere tej správnej strednej školy, ktorá ich bude ovplyvňovať celý život.