033/ 642 34 10 → sekretariat@oapk.sk→Myslenická 1, 902 01 Pezinok

Naša škola

Obchodná akadémia Pezinok

Učebňa jazykov

Obrázok prezentačného materiálu Učebňa jazykov