033/ 642 34 10 → sekretariat@oapk.sk→Myslenická 1, 902 01 Pezinok

Projekty

Obchodná akadémia Pezinok

Životológia

Životológia je akreditovaný ročný vzdelávací program "šitý na mieru" pre študentov 1.a 2. ročníkov stredných škôl. Vedie sa jedna vyučovacia hodina (alebo dvojhodinovka) týždenne.

Výrazne dopĺňa vedomosti a poznatky získané v klasickom školskom systéme o zručnosti, ktoré mladý človek využíva na úspešné zvládnutie každodenných životných výziev a náročných situácií v oblasti vzťahov, úspechu, poznaniu a pochopeniu samého seba, nasmerovania svojho života. Pomocou mentorov mladých učí zábavnou formou rozvíjať svoje sebapoznávacie, komunikačné, vodcovské a sociálne zručnosti na to, aby mohol plne využívať svoj potenciál.

 
 

Program sa zaoberá 4 oblasťami života:

VNÚTROVEDA - spoznaj a pochop seba samého

VZŤAHOLÓGIA - náuka o vzťahoch - pochop vzťahy s rodičmi, autoritami, svoje prvé lásky, nauč sa mať rád sám seba

KARIÉRISTIKA - zisti, čo ťa baví, ako v tom dosiahnuť úspech, naučíš sa komunikovať a pravidlá vodcovstva

ZDRAVÍČKO - prelína sa celým programom - starostlivosť o zdravie tela, ducha a rozumu. Vnášame potrebu spánku, pohybu, stravy, duševného zdravia.