033/ 642 34 10 → sekretariat@oapk.sk→Myslenická 1, 902 01 Pezinok

Projekty

Obchodná akadémia Pezinok

JA Slovensko

Junior Achievement (JA) Slovensko  pomáha učiteľom rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie a finančnú gramotnosť formou zážitkového vzdelávania. 

 

Celoročné programy: