033/ 642 34 10 → sekretariat@oapk.sk→Myslenická 1, 902 01 Pezinok

Projekty

Obchodná akadémia Pezinok

Otvor srdce, daruj knihu!

Nadácia REVIA sa venuje rôznym projektom: http://www.revia.sk/aktivity/

Naša škola s ňou spolupracovala a spolupracuje každoročne. Aktuálne sme zapojení do projektu Otvor srdce, daruj knihu! http://www.revia.sk/aktivity/otvor-srdce-daruj-knihu/

Obdarúvame knižkami sociálne slabších ľudí.

Ako to celé funguje?
Veľmi jednoducho.
Navštívte vybrané kníhkupectvo v našom regióne.
Nájdete tu knižky označené štítkami: Otvor srdce, daruj knihu.
Vyberte si, ktorá sa vám zapáči, napíšte mladému čitateľovi venovanie a zakúpte ju.
Nadácia REVIA v spolupráci s príslušným kníhkupectvom knižku odovzdá mladému čitateľovi pod stromček.
Ak by ste mali pochybnosti opýtajte sa priamo v kníhkupectvách:
Artforum Pezinok (Kollárová ul., PK), 
Folly (OC Kocka, Modra),